Categories Thông báo

Đăng Ký Tham Gia VNG Tour 12/2014

Chương trình VNG Tour 12/2014
 
Thời gian: 13h30 – 16h30  ngày 24/12/2014 (thứ 4)

Đối tượng: Ưu tiên sinh viên năm 4.

                  Sinh viên năm 3 có thể tham gia với số lượng hạn chế

Đăng ký: Cho lớp trưởng các lớp