Categories Tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng công ty KMS

THÔNG BÁO

Gửi thông tin đến các bạn SV năm 3, năm 4 hoặc sắp tốt nghiệp của công ty KMS technology. Các bạn quan tâm xem chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng.