Categories Thông báo

HỌP LỚP KHTN2012 05/03/2015

Thông báo

Sau giờ học ngày 05/03/2015, lớp KHTN 2012 ở lại họp lớp với thầy Đỗ Văn Nhơn về chuyên đề NCKH.

Thân.