Categories Thông báo

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2015

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (trong danh sách đính kèm) nộp hồ sơ xét tốt nghiệp theo qui định (đính kèm)

Khoa sẽ nhận hồ sơ xét tốt nghiệp từ 01/04/2015 – 08/04/2015.