Categories Thông báo

Danh sách cứu xét TH buộc thôi học

Các bạn có tên trong danh sách (Dương Lê Hoàng-08520494, Võ Duy Linh-08520561, Nông Quốc Cường-13520093, Trần Hoàng Sơn-13521085, Mai Quốc Phong-14520669, Phạm Ngọc Quang-14520741) liên hệ nộp đơn cứu xét về phòng đào tạo và đóng học phí còn nợ (theo file đính kèm) trước ngày 24/04/2015.

Thân.