Điểm thi giữa kỳ 2 năm học 2014-2015 LỚP IT001

Gửi đến các bạn điểm thi giữa kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp IT001.