Thông báo về việc thay đổi tên đề tài khóa luận tốt nghiệp


Hiện nay, kế hoạch thực hiện khoá luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 đã đến giai đoạn giữa kỳ.

Do đó, các nhóm thực hiện khoá luận nếu cần thiết thay đổi tên đề tài gửi đơn theo mẫu đến hết ngày 08/05/2015.

Sau đó, tên đề tài sẽ không được thay đổi nữa.