Categories Thông báo

WORKSHOP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN

Văn phòng các chương trình đặc biệt có tổ chức Workshop nâng cao kỹ năng viết CV và kỹ năng phỏng vấn bằng tiếng anh dành riêng cho sinh viên các Chương trình đặc biệt. – Thời gian: 9h:00 đến 11h:00 Thứ 6 ngày 08/5/2015 – Địa điểm: Phòng A106-Đại học Công nghệ Thông tin – Thành […]

Read More