Categories Thông báo

WORKSHOP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CV VÀ PHỎNG VẤN

Văn phòng các chương trình đặc biệt có tổ chức Workshop nâng cao kỹ năng viết CV và kỹ năng phỏng vấn bằng tiếng anh dành riêng cho sinh viên các Chương trình đặc biệt.

– Thời gian: 9h:00 đến 11h:00 Thứ 6 ngày 08/5/2015

– Địa điểm: Phòng A106-Đại học Công nghệ Thông tin

– Thành phần tham gia:

   + ThS. Trần Hoàng Hiệp (Chuyên gia dự án ngân hàng điện tử Sacombank, Chuyên gia đào tạo, tư vấn ngân hàng)

   + Ông Phan Hoàng Chương – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ

   + Sinh viên năm 3, năm 4 các Chương trình đặc biệt

 

Các bạn sinh viên các lớp Cử nhân tài năng sắp xếp thời gian tham dự.