Kế hoạch lễ tốt nghiệp trao bằng đợt 1 năm 2015

THÔNG BÁO

Gửi đến các bạn SV thông tin về lễ tốt nghiệp trao bằng đợt 1 năm 2015.

Các bạn xem thông tin chi tiết theo file kế hoạch đính kèm.

Trân trọng.