Categories Thông báo

Thư triệu tập tham dự Hội nghị Sinh viên Năm học 2014-2015

Thân gửi đến các bạn SV thư triệu tập Hội nghị Sinh viên Năm học 2014-2015. Các bạn xem và thực hiện theo yêu cầu danh sách và thư triệu tập (file đính kèm).