Categories Tin tuyển dụng

Chương Trình Tuyển Dụng “Vườn Ươm Tài Năng” – Fresher Training Programs (JAVA) – 15 / 06 / 2015

Công ty CSC Việt Nam thông báo tuyển dụng về chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ JAVA vào ngày 15 tháng 06 năm 2015. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 06 tuần làm việc liên tục và các bạn sẽ được đào tạo tại văn phòng công ty CSC Việt nam trong giờ […]

Read More