Categories Thông báo

Kế hoạch báo cáo khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015

Kế hoạch báo cáo khóa luận của sinh viên KHMT hệ đại trà và tài năng đợt 2 năm 2015 như sau:

1. Nộp đơn xin bảo vệ khóa luận

– Đơn xin bảo vệ (theo mẫu)

– 01 quyển báo cáo bìa mềm.

– Thời gian nộp : ngày 01, 02, 03/07/2015.

2. Gặp phản biện : 13-19/07/2015

– Chuẩn bị báo cáo hoàn chỉnh + chương trình demo + … để gặp phản biện chấm báo cáo.

3. Bảo vệ khoá luận:

– Hội đồng bảo vệ khoá luận dự kiến sẽ tổ chức trong tuần từ 20-24/07/2015.

– Sinh viên cần chuẩn bị 04 quyển báo cáo (có thể bìa mềm hoặc bìa cứng), slide trình chiếu, chương trình demo… để bảo vệ trước hội đồng.

– Trước ngày bảo vệ chính thức, sinh viên liên hệ khoa để làm công tác chuẩn bị phòng.

4. Nộp lại báo cáo:

– Sinh viên nộp lại 02 quyển báo cáo chính thức (bìa cứng, theo đúng mẫu qui định) đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng.

– Thời gian nộp lại : 02 tuần sau khi bảo vệ.