Categories Thông báo

[KHẨN] Cứu xét trường hợp sinh viên CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Văn phòng khoa  KHMT thông báo:

Các bạn sinh viên sau đây (danh sách đính kèm) chưa đủ điều kiện bảo vệ KLTN năm 2015.

Các bạn này làm đơn gửi về VP Khoa gấp để xin được cứu xét.

Han chót gửi đơn: Sáng ngày 16/7/2015 (thứ 5)

Thông tin chi tiết, liên hệ thầy Hiển – 0918735299