Categories Thông báo

Danh sách phòng bảo vệ Khóa luận đợt 2 năm 2015

Gửi đến các bạn danh sách phòng hội đồng khóa luận đợt 2 năm học 2015 (file đính kèm). 

Ghi chú: các bạn bảo vệ có mặt tại VP khoa lúc 7h30 hỗ trợ công tác chuẩn bị phòng. Mỗi nhóm bảo vệ chuẩn bị 3 cuốn khóa luận gửi cho các thầy tại hội đồng

Thân