Categories Thông báo

SV nợ tài liệu Outcomes tính đến ngày 20/07/2015

Chào các bạn SV, 

Theo TB của Thư viện về sinh viên nợ tài liệu Outcomes và đã quá hạn mượn theo quy định nhưng chưa trả về thư viện. Đề nghị các SV có tên trong DS (đính kèm) trả tài liệu còn nợ theo yên cầu. Mọi thắc mắc về mượn trả tài liệu, các bạn SV liên hệ trực tiếp với Thư viện. 

Thân.