Categories Thông báo

Thông báo xét tuyển chương trình tài năng

Chương trình tài năng ngành Khoa học máy tính sẽ tuyển sinh khoá mới (khoá 2015) và tuyển bổ sung các lớp thuộc khoá 2013 và khoá 2014.

Thông tin chi tiết sinh viên xem thông báo đính kèm.