CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG (CÔNG TY VNG) – DÁM ĐƯƠNG ĐẦU, DÁM THÁCH THỨC

Thông báo học bổng của công ty VNG cho sinh viên.

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG:

1. Giá trị học bổng: 5.000.000 VNĐ/suất.

2. Đối tượng:

– Sinh viên năm 3, năm 4 (Hoặc năm cuối) có học lực Khá, Giỏi

– Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

3. Số lượng suất: 30 suất.

HỒ SƠ VÀ LIÊN HỆ:

1. Hồ sơ bao gồm:

a. CV: Trình bày rõ thông tin cá nhân, quá trình học tập, các dự án đã làm

(nếu có) và thành tích đã đạt được.

b. Bảng điểm: Điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm hiện tại (có thể

sử dụng bảng điểm online trên website nhà trường)

c. Chứng nhận giải thưởng đã đạt được (nếu có).

2. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:

a. Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 21/10/2014.

b. Cách thức nộp hồ sơ: Đăng kí online và đính kèm các hồ sơ yêu cầu theo

đường link: https://career.vng.com.vn/danh-cho-sinh-vien/13-chuong-trinh-

vng-fresher#E120.PFRESHER

3. Thông tin liên hệ:

– Fanpage VNG Recruitment: https://www.facebook.com/VNGrecruitment

– Anh Phan Phi Long – Phòng Nhân sự công ty VNG

Email: longpp@vng.com.vn

150919 - Poster hoc bong 2015  final

150915_Thong tin chuong trinh hoc bong VNG – 2015_Bai PR