Categories Thông báo

Nhắc lại Nộp đề tài NCKH sinh viên 2016

Chào các bạn sinh viên,

Nhắc lại thông báo nộp đề tài NCKH sinh viên năm 2016, các bạn xem thông tin chi tiết (link đính kèm) và nộp bảng đăng ký về Khoa đến hết ngày 09/12/2015.

Thân.

Link đính kèm:

http://khcn.uit.edu.vn/bai-viet/dang-ky-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-nam-2016