Thông báo làm lễ Tốt nghiệp đợt 2 năm 2015


Chào các bạn,

Gửi đến các bạn gửi đến các bạn thông tin lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 như sau:

  • Thời gian: ngày 19 tháng 12 năm 2015 (thứ bảy)
  • Địa điểm: giảng đường 1
  • Thời gian nhận áo: 17/12-18/12/2015 (từ 7h30 đến 16h30)
  • Thủ tục nhận lễ phục: thẻ sinh viên và thế chân tiền áo là 400.000/bộ
  • Trả lễ phục: đến hết 12h30 cùng ngày (sau thời gian trên xem như SV mua lễ phục làm kỷ niệm).

Các bạn chi tiết rõ hơn theo thông báo đính kèm.

Thân

19TB_CTSV