Categories Thông báoTin tức

V/V Sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1 2015-2016

Chào các bạn,

Gửi đến các bạn xem danh sách Sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1 2015-2016 (link đính kèm), sinh viên kiểm tra và phản hồi (Nếu có). Sinh viên hoàn thành học phí theo quy định nếu sinh viên đóng học phí trễ hạn sẽ bị xem xét kỷ luật, sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị cấm thi cuối HK1 2015-2016.

Trân trọng

 

DSSV CHUA HT HP_Het 15.12.2015