Categories Thông báoTin tức

DS SV còn nợ học phí tính đến 30/12/2015

Chào các bạn,

Gửi đến các bạn DS sinh viên còn nợ học phí tính đến 30/12/2015 (file đính kèm), Các bạn xem thông tin nếu có sai sót liên hệ với phòng KH-TC để giải quyết. Nếu các bạn chưa đóng thì chuẩn bị đóng học phí gấp nếu không sẽ bị cấm thi cuối kỳ.

DSSV CHUA HT HP_Het 30.12.2015