Categories Tin tuyển dụng

Chương trình VNG Fresher 2016

VNG Fresher là chương trình Tuyển dụng & Ðào Tạo nhằm phát hiện ra những tài năng trẻ, năng động, ham học hỏi và có kiến thức chuyên môn cao để trở thành chuyên viên cao cấp của VNG.

Hãy gia nhập đội ngũ tài năng trẻ Fresher của chương trình VNG Fresher 2016 với các ngành nghề sau:

NGÀNH NGHỀ SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA
Tham gia phát triển sản phẩm Zalo:
Mobile Development (Android)

10

https://goo.gl/iraFP1

Mobile Development (iOS)

10

https://goo.gl/bnMHvd

Mobile Development (Window Phone)

8

https://goo.gl/3em7Z7

PC Application Development

7

https://goo.gl/M3mEIj

Mobile Framework Development

7

https://goo.gl/DnI9L5

Datamining

6

https://goo.gl/OjqvFK

UX Design

5

https://goo.gl/Gze5Yg

Big Data Web Development

7

https://goo.gl/XfOYJe

Tham gia phát triển các sản phẩm khác:
User Acquisition

8

https://goo.gl/IzkQkH

Game Design

7

https://goo.gl/qk9yaX

Software Development (Java/ C++)

5

https://goo.gl/oCzswH

Software Development (Java/ C++/ C#)

5

https://goo.gl/Jyixz1

Quyền lợi khi tham gia VNG Fresher: vui lòng tham khảo tại: https://career.vng.com.vn/