Thông báo tuyển bổ sung các lớp tài năng

Khoa Khoa học máy tính sẽ tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp tài năng khoá 2014 và khoá 2015.

  • Đối với khoá 2014 : chỉ tuyển sinh viên đang theo học chính quy ngành Khoa học máy tính khoá 2014.
  • Đối với khoá 2015 : các sinh viên chính quy đang theo học khóa 2015 thuộc tất cả các Khoa, Bộ môn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm.

Don dang ky xet tuyen CTTN

Thongbaotuyensinh-Dot 1-2016