Thông báo xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2016


Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (danh sách đính kèm) nộp hồ sơ xét tốt nghiệp theo thông báo.

Thời gian : từ 08/03/2016 đến 16/03/2016 tại văn phòng khoa (phòng E5.2)

Lưu ý: trong đơn xét tốt nghiệp, sinh viên ghi email khác email của trường cấp.

01_tb_dtdh26_02_2016

Danh sach SV du DKTN

Don_de_nghi_xet_tn-2016

MAUDON-HUYMONHOC