Thông báo thời gian nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh

Các sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 và có đơn xin gia hạn thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ quốc phòng được gia hạn như sau:

  • Thời gian nộp bổ sung chứng chỉ tiếng Anh: đến hết ngày 15/04/2016, nếu không có chứng chỉ sẽ không được tốt nghiệp trong đợt 1-2016
  • Thời gian nộp bổ sung chứng chỉ quốc phòng (đã có giấy xác nhận hoàn thành khoá học của trung tâm giáo dục quốc phòng): đến hết ngày 15/04/2016 hoặc chỉ được nhận bằng tốt nghiệp khi nộp chứng chỉ.

DS NOPHOSO TN-DOT1-2016