Categories Thông báo

Kế hoạch báo cáo khóa luận tốt nghiệp đợt 01 năm 2016

Sinh viên các lớp chính quy đại trà và tài năng sẽ báo cáo khoá luận tốt nghiệp theo kế hoạch như sau: Nộp hồ sơ đăng ký báo cáo khoá luận tốt nghiệp: trong 03 ngày 04, 05, 06/07/2016 tại văn phòng Khoa – Phòng E5.2 gồm: Đơn đăng ký có xác nhận của […]

Read More