Tuyển sinh chương trình GST-UIT 2016

Buổi giới thiệu về chương trình GST-UIT: ngày 18/06/2016 (thứ 7 tuần này) vào lúc 8h30-9h30 tại Giảng đường 1 (GĐ 1) Chương trình Global Software Talent (GST) do khoa Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ phần mềm, ĐH CNTT hợp tác với FPT Software nhằm đào tạo qui trình phần mềm và kỹ năng làm […]