Tuyển sinh chương trình GST-UIT 2016

Buổi giới thiệu về chương trình GST-UIT: ngày 18/06/2016 (thứ 7 tuần này) vào lúc 8h30-9h30 tại Giảng đường 1 (GĐ 1)

Chương trình Global Software Talent (GST) do khoa Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ phần mềm, ĐH CNTT hợp tác với FPT Software nhằm đào tạo qui trình phần mềm và kỹ năng làm việc cho sinh viên UIT, giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận qui trình cũng như môi trường làm việc thực tế tại Fsoft.

Nội dung: bao gồm 3 module: CORE, TECH, và MOCK Project. Trong đó MOCK là module thực hành, sinh viên sẽ được tham gia vào các dự án giả, theo một quy trình phát triển phần mềm đầy đủ từ đầu đến cuối tương tự như các dự án thực tế.

-.Net Developer
Thời gian: 8-10 tuần, mỗi tuần 2.5 – 3.5 ngày.  Dự kiến bắt đầu từ ngày 15/7/2016

Địa điểm: ĐH CNTT và FSoft. 

Yêu cầu đối với sinh viên tham dự:

– Ưu tiên SV UIT các khóa 7,8,9 (ưu tiên sv năm cuối và sv khoa KHMT)

– Khóa học hoàn toàn miễn phí

– SV đăng ký yêu cầu tham dự đầy đủ các buổi học, cam kết không bỏ học giữa chừng. Nếu không sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật từ khoa.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được cấp chứng chỉ GST cùng xác nhận, điểm đánh giá của FSoft.

Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký thông tin vào form sau:

 LINK ĐĂNG KÝ

Hạn đăng ký: Đến hết ngày 30/6/2016. Danh sách chính thức dự kiến thông báo vào ngày 04/07/2016

Liên hệ:

– Thầy Hồ Long Vân (vanhl@uit.edu.vn) – Khoa KHMT

– Thầy Nguyễn Đình Hiển (hiennd@uit.edu.vn) – Khoa KHMT