Danh sách sinh viên đăng ký lớp GST-UIT

Hiện nay, Khoa đã nhận được nhiều đơn đăng ký của sinh viên, vì vậy khoa chốt danh sách sớm hơn dự kiến.

Để đảm bảo chất lượng của lớp, lớp học này sẽ ưu tiên các bạn sinh viên đang học năm thứ 3 và thứ 4 (sinh viên khóa 7 và 8).

Sau đây là danh sách các sinh viên đã đăng ký và được chấp nhận tham gia lớp học. (link đính kèm, đã được cập nhật bổ sung)
Thời gian lớp mở (dự kiến): 11/7/2016. Sinh viên lưu ý theo dõi những thông báo sau.
GST – Dot NET