Categories Thông báo

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp

Lịch báo cáo khoá luận tốt nghiệp năm 2016 như sau:

  • SV chính quy đại trà : sáng + chiều ngày 25/07/2016.
  • SV tài năng : sáng 26/07/2016.
  • Thời gian gặp phản biện: từ 18 – 22/07/2016.

SV chuẩn bị khoá luận tốt nghiệp hoàn chỉnh (quyển báo cáo+chương trình+…) để gặp phản biện.

Sáng thứ hai 18/07/2016, Khoa sẽ cung cấp danh sách GV phản biện của các đề tài, sau đó SV nhanh chóng liên hệ với GV phản biện để gặp.

PS: 07h30 các 25-26/07/2016 SV đến văn phòng Khoa để nhận vật dụng (khăn, hoa,…) đem đến các phòng.