Categories Thông báo

Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm 2016

20160726_083147Đại diện công ty Fujinet tặng hoa chúc mừng sinh viên.

Ngày 25, 26/07/2016 Khoa Khoa học máy tính đã tổ chức các hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên chính quy đại trà và tài năng. Đến tham dự buổi bảo vệ có đại diện của các công ty Fujinet, Lạc Việt,…

Sau buổi bảo vệ, công ty Fujinet đã trực tiếp tuyển dụng sinh viên hệ Cử nhân tài năng vào làm việc.

Kết quả bảo vệ trong file kèm theo.

Các sinh viên chỉnh sửa lại quyển báo cáo và nộp lại.

  • 02 quyển báo cáo bìa cứng chữ vàng (theo đúng qui cách), có chữ ký của GV hướng dẫn.
  • 02 CD có nội dung báo cáo.
  • Đóng kèm nhận xét của GV hướng dẫn, GV phản biện, danh sách hội đồng

Ngày 08-09/08/2016 sinh viên đến VP khoa nhận bản nhận xét của GV hướng dẫn, phản biên để đóng quyển.

Sinh viên nộp lại báo cáo vào ngày: 15-16/08/2016.

BANG DIEM KLTN_2016

BANG DIEM KLTN_2016 – KHTN