Thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II, năm học 2015 – 2016 (theo phương pháp CDIO)

Nhằm đánh giá hiệu quả việc triển khai giảng dạy theo phương pháp CDIO tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt đông giảng dạy của giảng viên, cụ thể như […]