Categories Thông báo

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2016

Hội đồng xét tốt nghiệp đã họp xét các sinh viên nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đợt 02-2016 như sau:

  • Sinh viên được gia hạn thời gian nộp các giấy tờ còn thiếu (CCAV, CC GDQP, Bằng THPT, Giấy khai sinh,…) đến hết ngày 25/10/2016.
  • Sinh viên phải nộp đầy đủ các khoản còn nợ (tiền, sách,…) đến hết ngày 25/10/2016.
  • Sinh viên tài năng nếu CCAV chưa đủ điều kiện của hệ tài năng:
    • Có nguyện vọng tốt nghiệp hệ chính quy đại trà, sẽ nộp đơn đề nghị và CCAV theo tiêu chuẩn hệ chính quy để nhận bằng tốt nghiệp trong đợt này.
    • Nếu muốn tốt nghiệp hệ tài năng phải nộp đơn xin gia hạn ở lại lớp tài năng thêm 1 học kỳ (sẽ đăng ký xét tốt nghiệp vào đợt 01-2017).
    • Các giấy tờ nộp đến hết ngày 21/10/2016.

ds-nophoso-tn-dot2-2016