Kết quả xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2016

Hội đồng xét tốt nghiệp đã họp xét các sinh viên nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đợt 02-2016 như sau:

  • Sinh viên được gia hạn thời gian nộp các giấy tờ còn thiếu (CCAV, CC GDQP, Bằng THPT, Giấy khai sinh,…) đến hết ngày 25/10/2016.
  • Sinh viên phải nộp đầy đủ các khoản còn nợ (tiền, sách,…) đến hết ngày 25/10/2016.
  • Sinh viên tài năng nếu CCAV chưa đủ điều kiện của hệ tài năng:
    • Có nguyện vọng tốt nghiệp hệ chính quy đại trà, sẽ nộp đơn đề nghị và CCAV theo tiêu chuẩn hệ chính quy để nhận bằng tốt nghiệp trong đợt này.
    • Nếu muốn tốt nghiệp hệ tài năng phải nộp đơn xin gia hạn ở lại lớp tài năng thêm 1 học kỳ (sẽ đăng ký xét tốt nghiệp vào đợt 01-2017).
    • Các giấy tờ nộp đến hết ngày 21/10/2016.

ds-nophoso-tn-dot2-2016