Categories Tin tứcTin tuyển dụng

Chương Trình Tuyển Dụng “Vườn Ươm Tài Năng” – Fresher Training Program – CSC Vietnam

CSC tiếp tục triển khai chương trình đào tạoVườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ COBOL và JAVAvào ngày 07 tháng 11 năm 2016. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 06 tuần – 08 tuần làm việc liên tục và các bạn sinh viên sẽ được đào tạo tại công […]

Read More