Categories Thông báoThông tin chungTin tức

Thông báo nhận chứng chỉ quốc phòng

Thời gian nhận: 08h30-10h30 các ngày thứ hai 14/11/2016, thứ tư 16/11/2016, thứ sáu 18/11/2016.

Địa điểm: E5.2 (văn phòng Khoa)

Danh sách nhận (file đính kèm)

Ghi chú: Các bạn sinh viên chỉ nhận chứng chỉ trong thời gian nêu trên. Khi nhận phải đem theo thẻ SV, CMND (nếu hình trên thẻ SV bị mờ).

 

 

 

ds-quoc-phong