Categories Thông báoTin tức

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016.
1. Hồ sơ tham gia giải thưởng SV cấp bộ thì sinh viên xem phụ lục trang 27 và làm từ mẫu 1 đến mẫu 4.

2. Sinh viên phải nộp đầy đủ 03 quyển báo cáo tổng kết, 2 bộ hồ sơ tham gia giải thưởng Eureka, 02 bộ hồ sơ tham gia giải thưởng sv NCKH cấp bộ, sau đó Phòng ĐTSĐH xem xét đạt yêu cầu mới ra QĐ nghiệm thu.

17-2the-le-eureka-2017-_-cap-truong

sv-cap-bo

d08-bao_cao_tong_ket

tb-nghiem-thu_khmt