Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến học viên, sinh viên tốt nghiệp về khóa học đợt 2, năm 2016 (File đính kèm).

26_tb_dhcntt_dbcl-13_12_2016-scan