Categories Thông báoTin tức

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016

Gửi đến các bạn quyết định (link đính kèm) và thông tin hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016 như sau:

Thời gian: 15h00 ngày 16/12/2016

Địa điểm: Phòng E5.3

Nội dung: Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

Ghi chú: Các bạn có mặt trước 15p để chuẩn bị

76-qd-nghiem-thu-de-tai-sv