Gửi đến các bạn quyết định (link đính kèm) và thông tin hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên 2016 như sau:

Thời gian: 15h00 ngày 16/12/2016

Địa điểm: Phòng E5.3

Nội dung: Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

Ghi chú: Các bạn có mặt trước 15p để chuẩn bị

76-qd-nghiem-thu-de-tai-sv