Categories Thông báo

Danh sách các đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2017

Sinh viên tham khảo các đề tài sau để thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2017.

Ngoài ra, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với các GV khác để xin đề tài thực hiện khoá luận tốt nghiệp

DS de tai KLTN 2017