Categories Thông báo

Thông báo xét tuyển bổ sung vào các lớp tài năng

Khoa Khoa học máy tính sẽ xét tuyển bổ sung sinh viên vào các lớp tài năng khoá 2015 và 2016 trong học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Sinh viên có nguyện vọng muốn theo học chương trinh tài năng ngành Khoa học máy tính xem thông báo và nộp đơn theo mẫu.

Thongbaotuyensinh-Dot 1-2017

Don dang ky xet tuyen CTTN