KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 01 NĂM 2017

Sinh viên khoa Khoa học máy tính chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2017. Sinh viên khoá 2012 phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định chung của Trường. Sinh