KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 01 NĂM 2017


Sinh viên khoa Khoa học máy tính chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2017.

Sinh viên khoá 2012 phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định chung của Trường.

Sinh viên tài năng phải có chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định của chương trình tài năng.

Hồ sơ xét tốt nghiệp nộp tại VP khoa: phòng E5.2 từ ngày 01/03/2017 đến 10/03/2017

Ghi chú: Sinh viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, khi nộp hồ sơ phải có đơn xin gia hạn nộp chứng chỉ (ghi rõ thời gian dự kiến nộp)

Ke_hoach_xet_tot_nghiep_dot_1_2017

DondenghixetTN

Danh sach SV du DKTN ĐOT 1 2017

KHTN2012