DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP CÒN NỢ TIỀN VÀ HỒ SƠ

Các bạn còn nợ tiền hoặc hồ sơ, bổ sung gấp cho đến hết ngày 5/4. Sau thời gian trên vẫn chưa bổ sung giấy tờ hoặc nợ tiền sẽ không được tốt nghiệp trong đợt này.

Trân trọng

 

DS NOPHOSO TN-DOT3-2017