Gửi đến các bạn SV sơ đồ chỗ ngồi và thứ tự nhận bằng của Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2017.

Thời gian: 7h30 ngày 3/6/2017.

Địa điểm: Giảng đường 1

[LTN 062017] – So do cho ngoi va cac luu y

[LTN 062017] – Thu tu nhan bang_ final