Categories Thông báo

Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đợt 01 năm 2017

Kế hoạch báo cáo khóa luận của sinh viên KHMT hệ chính quy đại trà và tài năng đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Nộp đơn xin bảo vệ khóa luận

– Đơn xin bảo vệ (theo mẫu)

– 01 quyển báo cáo bìa mềm.

– Thời gian nộp : đến ngày 10/07/2017.

2. Gặp phản biện : 17-23/07/2017

– Chuẩn bị báo cáo hoàn chỉnh + chương trình demo + … để gặp phản biện chấm báo cáo.

3. Bảo vệ khoá luận:

– Hội đồng bảo vệ khoá luận dự kiến sẽ tổ chức trong tuần từ 24-28/07/2017

– Sinh viên cần chuẩn bị 03 quyển báo cáo (có thể bìa mềm), slide trình chiếu, chương trình demo… để bảo vệ trước hội đồng.

– Trước ngày bảo vệ chính thức, sinh viên liên hệ khoa để làm công tác chuẩn bị phòng.

4. Nộp lại báo cáo:

– Sinh viên nộp lại 02 quyển báo cáo chính thức (bìa cứng, theo đúng mẫu qui định) đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng.

– Thời gian nộp lại : 02 tuần sau khi bảo vệ.

MAU-DON XIN BV KLTN

Các qui định về KLTN : https://cs.uit.edu.vn/category/quy-dinh/