Categories Thông báo

Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

Khoa KHMT sẽ tổ chức các hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đại trà.

Thời gian: sáng thứ tư 26/07/2017.

  • Sinh viên xem danh sách hội đồng trong file đính kèm và liên hệ gặp GV phản biện.
  • Sinh viên chuẩn bị 03 quyển báo cáo cho hội đồng trong buổi bảo vệ.
  • Sinh viên liên hệ với VP Khoa để chuẩn bị phòng cho buổi bảo vệ.

Lưu ý: khi gặp GV phản biên cần chuẩn bị: quyển báo cáo chính thức + slide + chương trình + … (tất cả những tài liệu liên quan đến báo cáo)

Các hội đồng của sinh viên hệ tài năng sẽ báo cáo vào ngày 01 – 02/08/2017. (danh sách hội đồng sẽ thông báo sau)

HOI DONG KLTN_2017 – KHMT

ThongtinGVPB