Categories Thông báo

Hội đồng bảo vệ KLTN chương trình tài năng

Khoa KHMT sẽ tổ chức các hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình tài năng như sau: Thời gian: sáng thứ sáu 18/08/2017 và 21/08/2017. Sinh viên xem danh sách hội đồng trong file đính kèm và liên hệ gặp GV phản biện. Sinh viên chuẩn bị 03 quyển […]

Read More