Categories Thông báo

Hội đồng bảo vệ KLTN chương trình tài năng

Khoa KHMT sẽ tổ chức các hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình tài năng như sau:

Thời gian: sáng thứ sáu 18/08/2017 và 21/08/2017.

  • Sinh viên xem danh sách hội đồng trong file đính kèm và liên hệ gặp GV phản biện.
  • Sinh viên chuẩn bị 03 quyển báo cáo cho hội đồng trong buổi bảo vệ.

Lưu ý: khi gặp GV phản biên cần chuẩn bị: quyển báo cáo chính thức + slide + chương trình + … (tất cả những tài liệu liên quan đến báo cáo)

– Sau khi nhận được thông tin, sinh viên nhanh chóng liên hệ GV phản biện để gửi file mềm báo cáo trước và gặp trực tiếp GV để phản biện đề tài.

HOI DONG KLTN_2017 – KHTN

ThongtinGVPB – KHTN