V/v nộp lại khoá luận tốt nghiệp

Sinh viên đã bảo vệ xong khoá luận tốt nghiệp chú ý nộp lại quyển báo cáo bìa cứng theo mẫu + CD (02 tuần sau khi bảo vệ).

Trong quyển báo cáo phải có bản nhận xét của GV hướng dẫn + GV phản biện (sv có thể liên hệ các Thầy, Cô để xin file nhận xét in ra, đóng cuốn rồi đưa các Thầy, Cô ký)

Lớp KHMT nhanh chóng hoàn thành việc nộp lại báo cáo (đến hết ngày 17/08/2017)

  • 01 quyển + 01 CD nộp trực tiếp cho thư viện
  • 01 quyển + 01 CD nộp tại vp khoa.

Sau khi nộp xong mới được PĐT công nhận điểm.

Lớp tài năng chú ý sau khi báo cáo xong, nhanh chóng hoàn thành việc này đúng hạn.

Mau_Nhan_Xet