Categories Thông báo

Thông báo xét tuyển bổ sung vào chương trình tài năng

Khoa Khoa học máy tính sẽ xét tuyển bổ sung vào các lớp tài năng khoá 2015 và 2016. Sinh viên có nguyện vọng theo học chương trình tài năng nộp đơn đăng ký theo mẫu. Thời gian: đến ngày 23/08/2017 Địa điểm nộp: VP Khoa KHMT, phòng E5.2 Thongbaotuyensinh-Dot 2-2017 Don dang ky xet […]

Read More
Categories Thông báo

Điều chỉnh thời gian bảo vệ KLTN (lần 2)

Do thành viên hội đồng bận công việc nên Khoa điều chỉnh thời gian báo cáo 04 hội đồng của các nhóm sau: Lê Trương Gia Huy; Nguyễn Ngọc Ân Đào Duy Tân; Trần Hoàng Nhân Đỗ Duy Thảo; Hoàng Văn Kế Hứa Trí Dũng Thời gian: sáng thứ ba 22/08/2017. Phòng C101. HOI DONG […]

Read More